Internationale Verhuizers


Wat te doen aan trage besluitvorming bij verduurzaming bij VvE’s?

Trage verduurzaming bij VvE’s: wat valt daaraan te doen?

Een woning of een appartementencomplex verduurzamen en van allerlei milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen voorzien. Er is niemand die daar iets op tegen heeft, toch? Dat is het misschien niet zozeer, maar toch blijkt de praktijk vaak weerbarstig. Vooral voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), die flats en appartementencomplexen in beheer hebben, is het lastig om deze energiebesparingen daadwerkelijk te realiseren. Dit komt door een combinatie van factoren. Zo verloopt een besluitvormingsproces binnen een VvE vaak stroperig. Er zijn bovendien bureaucratische drempels die soms onbedwingbaar zijn. Kortom: mooie plannen voor energiebesparingen lopen bij VvE’s regelmatig op niets uit. Dat kan natuurlijk niet eeuwig blijven duren. Op een dag moeten alle Nederlandse panden immers eigenlijk energieneutraal zijn. Al bij al genoeg aanleiding, om in dit blog tips uiteen te zetten, die het een VvE makkelijker maken tot concrete besluiten te komen.

Zorg voor eenheid

Een belangrijk struikelblok onderweg naar energiebesparingen door VvE’s is het ontbreken van eenheid binnen de VvE en het bewonersbestand. Bij bijeenkomsten van een VvE moet een grote meerderheid aanwezig zijn en onder de aanwezigen moet ook nog eens overeenstemming zijn om een plan steunen, voordat het kan worden uitgevoerd. Bij dit eerste aspect gaat het al vaak mis. VvE-leden voelen zich niet betrokken bij de vereniging. Als VvE-vertegenwoordiger zou u er dan ook goed aan doen te werken aan deze betrokkenheid. Een enkel e-mailtje voor een aankomende bijeenkomst is waarschijnlijk onvoldoende. Probeer mensen actiever betrokken te maken bij de VvE door op verschillende manieren te communiceren (e-mail én post), door vaker bijeenkomsten te organiseren en door deze bijeenkomsten op te leuken met bijvoorbeeld hapjes, drankjes en muziek.

Overtuig mensen van het investeringselement

Appartementseigenaren willen soms niet meewerken aan energiebesparende maatregelen voor hun eigen appartementen. De meest voorkomende reden is dat ze de initiële kosten te hoog vinden. Dit is inderdaad een potentieel nadeel. Het heeft dan zeker nut deze mensen te overtuigen van het feit dat dit slechts een investering is. Later wordt deze meer dan terugverdiend dankzij veel lagere energielasten. En mochten mensen van plan zijn hun appartement te verkopen, dan kan middels deze verkoop de investering ook worden terugverdiend. Immers: een verduurzaamd appartement is veel meer waard. Daarnaast kunt u dit potentiële nadeel neutraliseren door als VvE zijnde voor extra bestedingsruimte een gunstige lening af te sluiten.

Benadruk het milieubelang

Een andere manier om mensen over te halen in te stemmen met energiebesparingsplannen is om nadruk te leggen op het milieu-aspect. Als VvE van een (groot) appartementencomplex kunt u namelijk substantieel bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Als u vermoedt dat men daar weinig boodschap aan heeft, kies er dan voor om op basis van recente nieuwsartikelen, waaruit de absolute noodzaak blijkt om de CO2-uitstoot met spoed terug te dringen, mensen te overtuigen.

Meer woongenot

Vergeet niet: energiebesparende maatregelen zijn echt niet alleen nuttig voor het milieu en een gunstigere energierekening. Bij veel van deze maatregelen (waaronder woningisolatie) gaat het woongenot er ook aanzienlijk op vooruit. Grofweg kan gesteld worden dat een woning aangenaam warm zal zijn in de winter en heerlijk koel in de zomer. Mocht u met weifelende VvE-leden te maken hebben, dan kan dit element ze wellicht overtuigen om in te stemmen.

Aanpassing regels

Een laatste element waardoor teleurstellingen worden veroorzaakt is het juridische aspect. Of zeg maar gerust: bureaucratische rompslomp. Dit geldt in het bijzonder voor wanneer een appartementseigenaar zelfstandig energiebesparende maatregelen wenst te nemen. Vooropgesteld: sommige maatregelen zijn voor een individueel appartement technisch onuitvoerbaar. Het vervangen van enkel glas voor dubbel glas moet echter natuurlijk wel kunnen. Helaas blijkt de realiteit vaak anders uit te wijzen, omdat in de geldende splitsingsakte staat vermeld alle ramen collectief bezit zijn van de VvE. Het is zonde als een dergelijke ingreep geen doorgang kan vinden wanneer er om welke reden dan ook geen beweging te krijgen is in de VvE. Het laatste advies van dit blog luidt daarom: koppel de ramen los in de splitsingsakte en wijs deze niet langer toe aan het collectieve eigendom. Zo worden individuele bewoners niet langer afgeremd bij de door hen gewenste maatregelen!

Direct contact

  Bedrijfsnaam:

  Aanhef:*

  Naam:*

  E-Mail:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Plaats:*  © Copyright. All rights Reserved